Oproep werkgroepleden EVAG

02-02-2024

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht (EVAG) organiseert werkgroepen die zich buigen over een maatschappelijk thema. De leden daarvan maken elkaar wijzer. Als zij willen, kunnen zij met een publicatie of advies ook anderen wijzer maken.

De Ella Vogelaar Academie heeft vier werkgroepen op stapel staan. Mensen die zich daardoor aangesproken voelen, kunnen aansluiten. Mensen die liever iets anders bespreken, kunnen zich ook bij ons melden.

Op stapel staan werkgroepen over integratie, tweedeling, recht en over welzijn en zorg:

Welzijn en zorg
Meestal gaan berichten over welzijn en zorg over problemen. Daarvoor zijn tal van oplossingen, maar die roepen dezelfde problemen op: zijn deze betaalbaar, zijn er mensen voor? Belangrijke vragen, maar zijn er misschien betere, of vragen die nog niemand heeft durven stellen? Denk aan mensen meer kennis en inzicht geven in lichamelijk en mentaal vitaal worden en zichzelf en hun omgeving krachtiger te maken. Kun je dat verbinden met de gemeenschapskracht van groepen bewoners die werk delen met overheid en markt en zo welzijn en zorg versterken? Wij weten het niet, maar vinden het leuk om juist daarover na te denken en zo te leren. Leren als beroepskracht of als actieve bewoner. Om deze reden starten wij de kennisgemeenschap welzijn en zorg.

Het voornaamste resultaat van de kennisgemeenschap is om elkaar wijzer te maken, zodat je als beroepskracht en actieve bewoner weer verder kunt binnen welzijn en zorg. Als we willen, dan kunnen we ongevraagd ook anderen wijzer maken, bijvoorbeeld door iets te publiceren, of onze mening te geven aan het Institute for Public Health (positieve gezondheid), Nederland Zorgt voor Elkaar, of bestuurders van instellingen, verzekeraars of overheden.

Integratie
Bekend zijn de integratie van culturele minderheden en integratie binnen de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren krijgt dit begrip een bredere betekenis, bijvoorbeeld in de Omgevingswet. Die opent mogelijkheden voor de ruimtelijke integratie van bijvoorbeeld water, bodem en energie. Een heel ander voorbeeld is de integratie van welzijn, zorg, wonen en gezondheid, ook wel bekend als positieve gezondheid. Dergelijke integratie is een enorme maatschappelijke kracht die misschien wel nooit tot volle wasdom is gekomen. Juist gemeenschappen die werken aan energie, zorg, voedsel, wonen, vervoer, natuur zijn in staat tot integratie van veel maatschappelijke doelen. Hoe doen zij dat, welke waarden creëren zij, wat kan dit betekenen voor de oplossing van maatschappelijke problemen? Hiermee wil de werkgroep aan de slag.

Tweedeling
Gemeenschappen helpen voorzieningen als energie, zorg, voedsel, wonen, vervoer, natuur overeind te houden. Zij doen dit om de kosten daarvan te beheersen, niet om winst te maken. Dat is van betekenis voor tweedeling in de samenleving. Daarnaast zijn dergelijke gemeenschappen plekken waar mensen mee kunnen doen, en medezeggenschap hebben. Dus ook de kloof wordt minder tussen mensen die wel en niet actief in de samenleving kunnen participeren. Het werk binnen gemeenschappen is zo gevarieerd dat er bovendien voor vrijwel iedereen wat te doen valt; de belofte van inclusie kan waargemaakt worden. Hoe kunnen gemeenschappen daarin steeds meer mensen betrekken? Hoe houd je de gemeenschap vitaal, inclusief en aantrekkelijk? Met deze en betere vragen wil de werkgroep aan de slag.

Recht
Het recht introduceerde drie jaar geleden de energiegemeenschap. Leden kunnen zijn buurtbewoners, MKB-bedrijven en de lokale overheid. Zij hebben meer mogelijkheden om subsidies te ontvangen, en om niet te hoeven concurreren, dan bedrijven. Dit is een doorbraak, maar hoe zit het met zorggemeenschappen, voedselgemeenschappen, of andere gemeenschappen van mensen die samenwerken aan wonen, vervoer, natuur? De werkgroep is er om na te denken over deze en betere vragen. Twee doelen staan intussen op de agenda: organisatie van een oefenrechtbank tijdens het We-Doen-het-Samen-Festival op 13 april, en het opzetten van een stichting die proefprocessen kan voeren als een gemeenschap zijn recht niet krijgt.

Interesse om mee te doen aan één of meer van de werkgroepen? Misschien een idee voor een andere werkgroep? Aanmelden kan via info@ellavogelaaracademie.nl

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen