“Wij zijn een deel van de oplossing voor de zorg die vastloopt”

16-12-2023

“Ik durf te zeggen dat wij een deel van de oplossing zijn, voor de zorg die vastloopt. Juist omdat we allerlei bruggen slaan tussen ‘gewoon voor elkaar zorgen als mensen’ en professionele zorg.”

Aan het woord is Ben van Essen, voorzitter van gezondheidscentrum ‘Het LaefHoês’ (‘leefhuis’) in het Limburgse America. 

Ben van Essen: “Het dorp America is in actie gekomen en heeft ervoor gezorgd dat zorg en maatschappelijke functies in het dorp blijven. Het LaefHoês is een plek die het dorp zelf gebouwd heeft en waar zorg en allerlei activiteiten samenkomen. Het is letterlijk zo dat dit leidt tot minder eenzaamheid, en betrokkenheid in het dorp.” Ben van Essen, één van de dorpsondersteuners en anderen uit het dorp geven je graag een inkijkje in Het LaefHoês in deze video.

Dit is deel 2 van een serie video’s. Deel 1 kijk je hier, deel 3 en 4 volgen in 2024.

Prettiger samen leven

Nederland Zorgt Voor Elkaar, Espria Ledenvereniging en LOC Waardevolle zorg  trekken samen op om te komen tot een nieuw samenspel in zorg en ondersteuning, met inwoners in de regie. We zien dat we in het land sterke, goed functionerende ‘zorgzame gemeenschappen’ kunnen organiseren. De mensen in de wijken en buurten die dat doen, bereiken dat mensen prettiger samen kunnen leven. En bovendien dat veel minder mensen een beroep hoeven doen op intensieve zorg.

We schatten dat er ongeveer 2000 buurt- of dorpsinitiatieven in Nederland zijn, die we ‘zorgzame gemeenschappen’ noemen, waarin mensen met elkaar dingen voor elkaar organiseren. Allerlei welzijnsdiensten zoals samen eten, ontmoetingsmogelijkheden, vervoer – steeds met als uitgangspunt: de behoeften en wensen van de mensen om wie het gaat. Op veel plekken gaan mensen ook de zorg voor een groot deel zelf organiseren. In een aantal dorpen (zoals America en Austerlitz) en ook in steden nemen ze daarbij ook professionals als een dorpsondersteuner of zorgcoördinator in dienst. Je krijgt zo dus een omkering van de situatie; de lokale gemeenschap neemt zelf zeggenschap, eigenaarschap over de manier waarop we zorg en welzijn organiseren.

Actie politiek nodig

Er zijn veel mogelijkheden voor de politiek en overheden om ruimte te creëren om dit alles mogelijk te maken. Zoals in de video te zien is, lopen burgerinitiatieven nu nog tegen allerlei grenzen aan. Veel potentie blijft onbenut. Schrijnende situaties in de zorg kunnen voorkomen worden. Hoe kan de landelijke politiek helpen om burgerinitiatieven ‘deel van de oplossing’ te laten zijn? In een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet en de nieuwe Kamerleden laten we weten welke acties van hen nodig zijn. 

Zie ook: Ontlast de zorg, kies voor gemeenschapskracht

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen